KANT – Himmerlands Teaters åbne scene

KANT – Himmerlands teaters åbne scene

NB! Billetter kan kun købes ved indgangen

Kommende arrangementer:
 I øjeblikket ingen
 
     

Med KANT vil vi gerne invitere jer til
at blive en aktiv del af det, der foregår på teatret

KANT er en åben foyerscene, der kan benyttes af alle.
Her er I velkomne til at træde op med alt mellem himmel og jord, når tid og lejlighed byder sig og det passer ind i teaterets andre aktiviteter.
KANT arrangementer annonceres kun via vores nyhedsbrev og på Facebook,
samt i kalenderen herover.
Afprøv dit materiale og kom ud over kanten med det, du har på hjerte.

DET KUNNE VÆRE:
Intimkoncerter
Foredrag
Oplæsning
Stand up
Afprøvning af egne tekster
m.m.

DETTE FÅR DU STILLET TIL RÅDIGHED:
En scene
Scenelys
Mindre lydanlæg
Reklame på vores Facebookside og via nyhedsbrev
Barpersonale / medarbejder, der hjælper dig til rette

DU SKAL SELV:
Invitere publikum
Lave PR
Stille op/pille ned

Du har som sådan ikke selv nogen udgifter og bestemmer selv din billetpris.
Dog skal teateret have kr. 30,- (+ moms) pr. gæst, som modregnes i entréindtægten.
Derfor skal billetprisen naturligvis være lig med eller overstige dette beløb.

KONTAKT:
Ronny Sterlø for booking og nærmere information:
ronny@himmerlandsteater.dk